สำนักนำร่อง กรมเจ้าท่า ร่วมกับ บริษัท Resorts World Cruises เดินทางไปร่วมทดสอบการนำเรือในเครื่องฝึกจำลอง ณ Kota Kinabalu Sabah, Malaysia

ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มิ.ย.67 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนำร่อง พร้อมคณะ ประกอบด้วย เรือโทนรินทร์ชาติ พิบูลศุภพิสิฐ หัวหน้ากลุ่มนำร่องที่3 (จนร.157), นายสุขสันต์ ศึกสงคราม (จนร.181), นาวาตรีรพีพล อุณยเกียรติ (จนร.184), ว่าที่ร้อยตรีมณวัสน์ พันธ์เพียร (จนร.186) และคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท Resorts World Cruises ได้เดินทางไปร่วมทดสอบการนำเรือในเครื่องฝึกจำลอง ณ Kasi’s Centre for Maritime Simulation & Innovation, Kota Kinabalu Sabah, Malaysia เพื่อหาข้อสรุปความเป็นไปได้ที่จะนำเรือโดยสารขนาดใหญ่ MV.GENTING DREAM ยาว 335 เมตร กว้าง 53.1 เมตร เข้าเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต โดยมีหัวข้อการทดสอบ ได้แก่
– การกลับลำที่ทุ่นไฟปากร่อง ทางซ้าย และทางขวา ก่อนเข้าไปในร่องน้ำ
– ทดสอบการนำเรือเข้าร่องน้ำ
– ทดสอบการนำเรือออกจากท่า
– กำหนดสภาพอากาศที่ใกล้เคียงความจริง และกำหนดให้เพิ่มระดับความรุนแรงกว่าปกติ
– การนำเรือออกกรณีมีลมแรงปะทะ อัดเรือเข้ากับท่า 90 องศา
– การทดสอบสถานการณ์ฉุกเฉิน

การนี้ ทางคณะฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการทดสอบและข้อสรุปอันเป็นประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดความปลอดภัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับเรือที่มาขอใช้บริการในอนาคต ต่อไป

วันที่:23 มิถุนายน 2567

เข้าชม:26

ข้อมูลโดย: adminpilotbureau

แกลเลอรี่