แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.66 เวลา 0930 – 1630 หัวหน้ากลุ่มนำร่องที่ 1 และ นำร่องฝึก จำนวน 6 นาย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น19 อาคารเอ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมี เรือโทภูมิ แสงคำ ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ/ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1238/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ พ.ศ 2548 (IHR 2005) ท่าเรือกรุงเทพ โดยมีหัวหน้าสำนักงานนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพ กรมเจ้าท่า เป็นคณะทำงาน และมีกำหนดวาระการประชุมจำนวน 2 ครั้งต่อปี

วันที่:05 มิถุนายน 2566

เข้าชม:57

ข้อมูลโดย: adminpilotbureau