ประชุมวันที่ 8 พ.ค 2566

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักนำร่องได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักนำร่องเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการพิเศษ(Special delivery unit) พ.ศ 2550และพ.ศ2560 ณ.ห้องประชุมเรืองเดชสาคร อาคาร 2 ชั้น4 กรมเจ้าท่า โดย นายมนต์ชัย ชินประดิษฐ์สุข หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมเจ้าท่า เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

วันที่:12 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:50

ข้อมูลโดย: adminpilotbureau