ประชุมที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ในวันที่ 26 เมษายน 2566ว่าที่เรือตรี ภัค วงศ์ภูมิ หัวหน้ากลุ่มนำร่องที่1ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักนำร่อง เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้ประกอบการกับสำนักงานนำร่องศรีราชา ณ.ห้องประชุมการท่าเรือแหลมฉบังจ.ชลบุรีเพื่อ รับฟังปัญหาขัดข้องและอุปสรรคต่างๆของการให้บริการนำร่องเรือแก่ผู้ประกอบการ โดยมี ร้อยตำรวจเอกขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองบริการท่าเรือแหลมฉบัง นาวาตรี อกนิษฐ์ จินตนุกูล รักษาการหัวหน้ากลุ่มนำร่องที่ 2 เรือเอก สมยศ ระหงษ์ หัวหน้าสำนักงานนำร่องศรีราชา และ นางสาวจันทร์เพ็ญ ตรีโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาและปรับปรุงให้แก่ผู้รับบริการในอนาคตต่อไป

วันที่:28 เมษายน 2566

เข้าชม:46

ข้อมูลโดย: adminpilotbureau