เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการนำร่องเรือ

วันที่ 3 เม.ย 66 เวลา 09.15 น.สำนักนำร่องได้เปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการนำร่อง ให้กับข้าราชการ กรมเจ้าท่า จำนวน 6 นาย เพื่อเป็นเจ้าพนักงานนำร่องชั้น 2 ค. โดย เรือเอก ภัทรชัย ไทยสยาม ผู้อำนวยการสำนักนำร่องเป็นประธานเปิดการฝึกหลักสูตรฯดังกล่าวและปฐมนิเทศพร้อมทั้งให้โอวาทกับผู้เข้ารับการฝึกมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นาวาโท กิตติพงษ์ พูลทองคำ หัวหน้ากลุ่มวางแผนและพัฒนาการนำร่อง ว่าที่เรือตรี ภัค วงศ์ภูมิ หัวหน้ากลุ่มนำร่องที่ 1 เรือโท นรินทร์ชาติ พิบูลศุภพิสิฐ หัวหน้ากลุ่มนำร่องที 3 เรือเอก ธีรพงษ์ โพธิรังสี เจ้าพนักงานนำร่องหมายเลย 191 และเจ้าพนักงานนำร่องที่ร่วมพิธีในระบบออนไลน์ หลังจากผู้ฝึกจบหลักสูตรดังกล่าวแล้วผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะได้รับการบรรจุเพื่อเป็นเจ้าพนักงานนำร่องชั้น 2 ค.ต่อไป

วันที่:04 เมษายน 2566

เข้าชม:97

ข้อมูลโดย: adminpilotbureau