การปฏิบัติงานเขตท่าเรือ มาบตาพุด – สัตหีบ

วันที่ 4 เม.ย. 2566 เวลา 0900-1200 น. เรือเอก ภัทรชัย ไทยสยาม ผู้อำนวยการสำนักนำร่อง ว่าที่เรือตรี ภัค วงศ์ภูมิ หัวหน้ากลุ่มนำร่องที่ 1 นาวาตรี เอกนิษฐ์ จินตนุกุล รักษาการณ์หัวหน้ากลุ่มนำร่องที่ 2 ร่วมประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเขตท่าเรือ มาบตาพุด – สัตหีบ และตัวแทนผู้ประกอบการ เพื่อแจ้งผลการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความเห็นของหน่วยงาน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนำร่อง จุดมุ่งหมายหลักเพื่อทราบปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้ประกอบการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน รวมถึงการทราบภาระของงานนำร่องเรือเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดอัตรากำลังเจ้าพนักงานำร่อง เขต ท่าเรือมาบตาพุด สัตหีบ ต่อไป

วันที่:04 เมษายน 2566

เข้าชม:102

ข้อมูลโดย: adminpilotbureau