ประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรมสำนักนำร่อง

ด้วยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรมสำนักนำร่อง ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนสำนักนำร่องให้เป็นองค์กรคุณธรรมผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี เรือเอก ภัทรชัย ไทยสยาม ผู้อำนวยการสำนักนำร่องและประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในที่ประชุม มีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะขับเคลื่อนให้สำนักนำร่องผ่านการประเมินได้ในระดับที่ 3 เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” และมีความตั้งใจให้บุคลากรในสำนักนำร่องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้น จากนี้จะดำเนินการจัดประชุมบุคลากรสำนักนำร่องทั้งหมด เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ต่อไป

 

วันที่:14 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:199

ข้อมูลโดย: adminpilotbureau

แกลเลอรี่