พิธีมอบเกียรติบัตร

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565  โดย เรือเอก ภัทรชัย ไทยสยาม หัวหน้ากลุ่มนำร่องที่ 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนำร่อง ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ ข้าราชการ เจ้าพนักงานราชการ สำนักนำร่อง ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีตลอดมา

วันที่:06 เมษายน 2565

เข้าชม:511

ข้อมูลโดย: adminpilotbureau