คู่มือประชาชน

คู่มือการใช้งานระบบนำร่องSINGLEWINDOWS@ MARINE DEPARTMENTสำหรับบริษัทหรือตัวแทนสายเรือ คลิ๊กที่นี่

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักนำร่อง กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

 ช่องทางการให้บริการ

 

การให้บริการแบบ e-service

โดยสามารถแจ้งขอใช้บริการนำร่อง ผ่านระบบ Single Window @Marine Department ในเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่า หรือเว็บไซต์สำนักนำร่อง

 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนดตั้งแต่เวลา 08:30 – 12:45 .

 

ค่าธรรมเนียม

 

ลำดับรายละเอียดค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)

อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ  ความยาวเรือไม่เกิน 200 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 26,000 บาท

 

2)

อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 250 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 35,000 บาท

 

3)

อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 300 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 45,000 บาท

 

4)

อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 350 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 52,000 บาท

 

5)

อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 400 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 60,000 บาท

 

6)

อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 450 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 70,000 บาท

 

7)

อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 500 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 76,000 บาท

 

8)

อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 565 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 80,000 บาท

 

9)

อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือเกิน 565 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 84,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยข้อด้วยกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมและขอใช้บริการนำร่องรัฐบาล

 

วันที่:03 ธันวาคม 2564

เข้าชม:1169

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin