ระเบียบสำนักนำร่อง

ขั้นตอนระบบบริการนำร่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบการนำเรือต่างประเทศเข้าท่า เทียบและออกจากท่าเทียบ

ระเบียบข้อบังคับสำนักนำร่อง 6 เขตท่า

ระเบียบต่างๆ

ข้อกำหนดการใช้เรือลากจูง (TUG BOAT)

วิธีคิดค่าจ้างนำร่อง

วันที่:03 ธันวาคม 2564

เข้าชม:1598

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin