รับทราบและลงนามไว้เป็นหลักฐาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่:03 ธันวาคม 2564

เข้าชม:347

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin