กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ว่าด้วยการนำร่อง

866

วันที่:03 ธันวาคม 2564

เข้าชม:185

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin