กฎกระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ 6) ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ว่าด้วยการนำร่อง

681

วันที่:03 ธันวาคม 2564

เข้าชม:306

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin